Підручники для школи

КЗ "Утконосівська спеціальна школа Одеської обласної ради"

   

Дистанційне навчання

Комунальний заклад «Утконосівська  спеціальна  школа Одеської обласної ради»

 

Н А К А З

 

 11.03.2022                                                                                                           № 18                                                                                 

Про організаційні засади

освітнього процесу у закладі

у зв’язку із впровадженням правового

 режиму  воєнного стану

      

       Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України, розпорядження голови Одеської обласної військової адміністрації від 25 лютого 2022 року № 4/А-2022 «Про впровадження заходів правового режиму воєнного стану у закладах освіти» , розпорядження Одеської обласної державної адміністрації (Одеська обласна військова адміністрація) від 08.03.2022 № 79/А-2022 «Про організацію освітньої діяльності в Одеській області на період воєнного стану», з метою відновлення освітнього процесу в закладах освіти Одеської області та забезпечення максимальної безпеки дітей та працівників системи освіти, виконання освітніх програм у 2021-2022 навчальному році

Н А К А З У Ю:

1. З 14 березня 2022 року організацію освітньої діяльності у закладі організувати  за дистанційною формою навчання.

       2. Учителям та вихователям закладу:

а) розробляти щотижневі індивідуальні плани роботи з обліком робочого часу відповідно до тижневого навантаження; у плані роботи зазначати дату та день тижня, зміст організаційно-методичної роботи, відомості про виконання та використаний час роботи тощо;

б) з урахуванням обов’язків, передбачених трудовим договором:

- складати або корегувати навчальні плани;

- здійснювати підготовку навчальних та методичних матеріалів /презентації, стенди, плакати), писати конспекти уроків, проектів програм тощо);

в) для реалізації індивідуального плану, надання рекомендацій батькам та перевірки виконання завдань, використовувати (якщо це можливо, різні засоби комунікацій:

- розміщення завдань та рекомендацій на сайті закладу;

- створення груп із батьками, учнями у соціальних мережах /Viber, Telegram, WhatsApp тощо/;

- використання електронних платформ (ZOOM, Google Classroom тощо);

- проведення скап-конференцій;

- спілкування в телефонному режимі;

- листування через електронну пошту;

г). на допомогу учням з нижчим рівнем потенційних можливостей щодо засвоєння знань:

- адаптувати та модифікувати існуючі відео уроки;

- розробити завдання творчого характеру з урахуванням інтересів та можливостей учнів та їх батьків /пропонувати теми бесід/;

- розробити презентації з роз’ясненням алгоритму виконання різних форм навчання:

екстернатною, сімейною (домашньою).

2.2 Забезпечити організацію освітнього процесу, з максимальним використанням технічних можливостей закладів освіти, їх учнів та педагогів, забезпечивши дотриманням вимог Інтернет – безпеки.

2.3 Забезпечити проведення додаткових корекційно-розвиткових занять здобувачам освіти з особливими освітніми потребами дистанційно (за обов’язкової згоди (письмової) батьків на проведення дистанційних занять), із врахуванням стану дитини, з використанням платформи «Підтримай дитину».

2.4 Використовувати технології дистанційного навчання, асинхронного онлайн-навчання, електронних ресурсів, можливостей освітньої платформи «Всеукраїнська школа онлайн», регіональних платформ.

       3. Практичному психологу Т.М.Кірвас  та вчителям: ЛФК І.І.Тудоран , розвитку мовлення   Н.Ф.Козьма. та ритміки П.Ф.Борчану:

- посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу та психологічну підтримку дітей з інтелектуальними порушеннями, їх родин з використанням власних сайтів, засобів масової інформації та з максимальним використанням технічних можливостей спеціальної школи.

- підготувати скореговані індивідуальні корекційно-розвиткові програми для учнів ( з врахуванням пропущених корекційно-розвиткових занять),діагностичні та дидактичні матеріали до програм, конспекти корекційно-розвиткових занять, методичні рекомендації /поза перспективним річним планом педагога).

       4. Дефектологам, спеціалістам вищої категорії під  керівництвом заступників директора з НВР І.В.Дудник .:

- розробити завдання на підтримання збереження, закріплення набутих умінь, навичок та завдання розвиваючого характеру для учнів з нижчими потенційними можливостями, які потребують  постійного супроводу дорослого /батьків ;

- рекомендації батькам щодо правильного розподілу навантаження на дітей та дозування часу;

- з урахуванням комунікаційних можливостей батьків  пропонувати індивідуальні завдання та форми роботи для учнів зі складними проблемами психофізичного стану.

       5. При плануванні та здійсненні навчально-виховного процесу направити роботу на повторення вивченого протягом 2021-2022 навчального року.

6. Упродовж робочого часу згідно тижневого навантаження, працівники зобов’язані:

-виконувати обов’язки відповідно до вимог трудового законодавства,

-відповідати на дзвінки керівника;

-перевіряти електронну пошту, вайбер та оперативно відповідати на листи.

-скласти план роботи вчителя під час  правовогорежиму воєнного станув умовах дистанційного навчання

-здійснювати  організаційно-методичну роботу

-покращувати свої цифрові навички та підвищувати  кваліфікацію

 

7.Заступнику директора з НВР І.В.Дудник :

7.1 Забезпечити щоденний моніторинг результатів роботи працівників у будь-який доступний спосіб, у тому числі із використанням засобів відеоконференцзв’язку.

7.2Підготувати методичні рекомендації щодо заповнення сторінок класних журналів в умовах дистанційного навчання

       8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за заступником директора з НВР І.В. Дудник та  старшим вихователем з В.П.Посту

 

 

 

              Директор                                             Маріанна СВЄТІК

 

 

 

 

 

 

   

 

 

З наказом ознайомлені:

 

 

 1. І.В.Дудник 
 2. К.А.Арику
 3. В.П.Посту
 4. В.В.Чепой
 5. Л.Д.Арнаут
 6. Т.Ф.Дакі
 7. Г.А.Гергішан
 8. Д.П. Боткалу
 9. П.Ф.Борчану
 10. І.І.Тудоран
 11. А.І.Топор
 12. Н.Дм.Кіру
 13. О.В.Тудоран
 14. Л.П.Тудоран
 15. В.В.Виртосу
 16. Ю.Г.Арнаут
 17. Н.Ф.Козьма
 18. П.М.Арнаут
 19. П.Г.Чепой
 20. І.І.Нівня
 21. Т.А.Чепой
 22. Т.Г.Кульча
 23. О.В.Тудоран
 24. А.Ст.Коцофляк
 25. Т.М.Кірвас
 26. М.А.Боткалу
 27. В.В.Дебеляк
 28. Є.А.Тонча
 29. Г.Г.Чепой
 30. А.І.Манчук
 31. М.М.Опря
 32. В.Ст.Нівня
 33. А.І.Марашлець
 34. Н.Д.Кулава
 35. Т.І.Боурош
 36. Д.М.Гергі
 37. О.М.Козьма
 38. В.В.Нівня